นราธิวาส-เปิด ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ด้านภาษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก Miracle Open House and Certlifcate Ceremony

นราธิวาส-เปิด ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ด้านภาษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก Miracle Open House and Certlifcate Ceremony

 

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส หอประชุมพิชิตบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายทวีศักดิ์ แวดาโอะ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด Miracle Open House and Certlifcate Ceremony ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ด้านภาษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก

ซึ่งในปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้นการเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการทำกิจการต่างๆ ภาษาจึงมีบทบาทสำคัญ และมีผลกระทบต่อประชากรในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว และแม้แต่ด้านวัฒนธรรมเหตุนี้ความสำคัญของภาษาจึงมีผลต่อด้านต่างๆ ที่ใกล้ตัว

และทำให้เห็นภาพชัดเจน ถึงความสำคัญของภาษามากยิ่งขึ้น ตามที่ Miracle Language Center ได้กำหนดแผนงานเพื่อจัดงาน Miracle Open House and Certificate Ceremony ขึ้นเพื่อเปิดศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านภาษาให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก และเป็นงานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Miracle English Master เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนในหลักสูตรอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

 

You may have missed