สงขลา- “OTOPทั่วไทยสุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา”คึกคัก ชาวสงขลาแห่เที่ยวมา ชม ชิม ช๊อฟ กันเป็นจำนวนมาก (ชมคลิป)

สงขลา- “OTOPทั่วไทยสุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา”คึกคัก ชาวสงขลาแห่เที่ยวมา ชม ชิม ช๊อฟ กันเป็นจำนวนมาก

โดยยกขบวนสินค้า OTOP กว่า 200 บูธ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบฐานราก ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2563 ท่ามกลางการคัดกรองอย่างเข้มงวดบริเวณประตูทางเข้างาน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ej6lcdUBgUA[/embedyt]

ที่โดมลานหน้าพิพิธภัณฑ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา”ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2563มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมา ชม ชิม ช๊อฟ กันเป็นจำนวนมาก

วันนี้เป็นวันแรกของงานในโดมจัดงานเต็มไปด้วยประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการคัดกรองอย่างเข้มงวดบริเวณประตูทางเข้างาน มี อสม.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือทุกคน ที่ผ่านประตูเข้าไปเที่ยวภายในโดมจัดงานทั้งเด็กและผู้ใหญ่


การจัดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา


ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 บูท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการแต่อย่างใด ภายใต้การนำของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากเทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล


การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม อีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับจังหวัดสงขลาอีกด้วย


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา