สีสัน..ทหารใหม่เข้ารับราชการทหารกองประจำการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า

สีสัน..ทหารใหม่เข้ารับราชการทหารกองประจำการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า สิ่งแรกที่ทหารใหม่ต้องทำเมื่อก้าวเข้าไปในค่ายก้าวแรกและน้ำใจทหารครูนายสิบที่มีต่อน้องๆทหารใหม่ที่ดูแลน้องๆทหารใหม่ทุกคนเสมือนน้องคนสุดท้อง สร้างความประทับใจให้ทหารใหม่

 

สีสันทหารใหม่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า ก้าวแรกที่ทหารใหม่ทั้ง 65 คนที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า จะต้องทำอันดับแรกก็คือน้องๆทหารใหม่ทุกคนจะต้องตัดผมทรงเดียวกันหมด ไม่ว่าน้องๆทหารใหม่จะเข้ามาทรงผมแบบไหนก็ตาม แต่เมื่อมาถึงที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนทรงผมตามสไตล์ทหารใหม่โดยฝีมือช่างตัดผมประจำอยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า หลังน้องๆทหารใหม่นำสิ่งของสัมภาระเก็บเรียบร้อยแล้วก็ทยอยมานั่งรอ เพื่อตัดผม

โดยมีช่างตัดผมซึ่งเป็นทหารอยู่ในค่ายพระปกเกล้าหลายนายหมุนเวียนช่วยตัดผมให้น้องๆทหารใหม่ทั้ง65 คนที่เข้ามาประจำการ ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5ค่ายพระปกเกล้าแห่งนี้ โดยใช้เวลาตัดผมคนละประมาณ 4-5 นาทีก็แล้วเสร็จ และคนต่อไปก็จะเดินเข้ามาต่อคิวตัดผม หลังจากตัดผมเสร็จแล้วน้องๆทหารใหม่ทุกคน ก็จะต้องไปล้างหัวล้างตัวที่ก๊อกน้ำ เพื่อทำความสะอาด ไม่ให้มีเศษเส้นผมติดเหลืออยู่ทั้งบนหัวและบริเวณหลังสำหรับทหารใหม่ที่มีพ่อแม่และญาติๆมาส่งในค่ายทหารค่ายพระปกเกล้า คุณพ่อก็จะมาช่วยล้างล้างตัวให้แต่ในส่วนทหารใหม่ที่ไม่มีพ่อแม่มาส่งก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในการทำความสะอาดล้างหัวล้างตัว ก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้น

เมื่อครูนายสิบซึ่งเป็นครูฝึกทหารใหม่เข้ามาช่วยล้างทำความสะอาดให้กับทหารใหม่หลายๆคนที่ไม่มีญาติๆมาส่งที่ในค่ายทหารทำให้เกิดภาพประทับใจนี้ขึ้นโดยที่นายสิบครูฝึกทหารใหม่คนนี้ช่วยเหลือน้องๆทหารใหม่ที่เหมือนน้องคนสุดท้องที่จะต้องดูแล ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มอบให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย ดูแลน้องๆทหารใหม่ทุกคนเสมือนน้องคนสุดท้อง หลังจากครูนายสิบช่วยทำความสะอาดให้น้องๆทหารใหม่แล้วก็ยังช่วยน้องๆทหารใหม่ ที่เพิ่งตัดผมเสร็จไปล้างหัวล้าง

แล้วแต่ยังไม่ได้โกนหนวดก็ขอให้ช่วยโกนหนวดก็ได้ช่วยโกนหนวดให้ด้วยความเต็มใจและยังช่วยเป็นช่างตัดผมให้กับน้องๆทหารใหม่ อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการแสดงออกของทหารในค่ายกองพันทหารปืนใหญ่ที่5 ค่ายพระปกเกล้า ที่มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน โดยมีพันโท พรสุวัฒน์ แก้วสวัสดิ์ เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 เดิมชื่อ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2519

โดยที่ตั้งหน่วยปัจจุบัน หมู่ที่ 5 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2522 และได้รับพระราชทานนามค่ายว่า “ ค่ายพระปกเกล้า” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529สำหรับการปฏิบัติภารกิจของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 ได้ดำเนินการพัฒนากำลังพล ให้เป็นทหารอาชีพ โดยได้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก/และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างเคร่งครัด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed