นิพนธ์ ดัน “ควนคานหลาว” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ หวัง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า จ.สงขลา

นิพนธ์ ดัน “ควนคานหลาว” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ หวัง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า จ.สงขลา

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวบนยอดเขา “ควนคานหลาว” ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ หลังจากที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนทำถนนคอนกรีตขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นควนคานหลาว พร้อมทั้งให้การสนับสนุนส่งรถแบ็คโฮ ขึ้นไป เพื่อบุกเบิกแนวถนนทั้งหมดบนเขามาแล้วครั้งหนึ่ง


ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในส่วนของการก่อสร้างทั้งหมดที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งยังได้สำรวจและสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ โดยเฉพาะถนนในส่วนที่ขาด พร้อมทั้งได้สั่งให้เร่งรัดเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยหวังยกระดับของสถานที่แห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสกับบรรยากาศในเชิงธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดีในอนาคตข้างหน้า พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้ท้องถิ่น ร่วมกับทางจังหวัด ในการช่วยผลักดันให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต

โดยที่เมื่อปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการบุกเบิก เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของอำเภอนาหม่อม โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลาสมัยนั้น ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการเตรียมการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอนาหม่อม โดยมีกลุ่มบุกเบิกควนคานหลาว นำเยี่ยมชมทัศนียภาพบนยอดเขาควนคานหลาว ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกเมืองหาดใหญ่ จรดถึงเมืองสงขลา ถือเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทัศนียภาพ เมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาได้ตลอดแนว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล มาทำการปรับพื้นถนน พร้อมทั้งสั่งกองช่างอบจ.สงขลา สำรวจความเป็นไปได้ในการทำถนน และจุดชมวิวใหม่ซึ่งมีระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed