สงขลา-ชาวสงขลา ออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรตลอดพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

สงขลา-ชาวสงขลา ออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรตลอดพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

 

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ที่บริเวณย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา ประชาชนชาวสงขลาได้นำอาหารหวานคาว ดอกไม้ธูปเทียนออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตั้งแต่ย่ำรุ่ง ทั้ง 2 ฟากถนน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับในวันนี้มีประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก พระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครสงขลาออกมารับบิณฑบาตรไม่มากนัก แต่มีพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งจากวัดรอบนอกเขตเทศบาลนครสงขลาหลายวัด นั่งรถยนต์ของทางวัดเดินทางมารับบิณฑบาตรในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกวัน ทำให้ประชาชนที่มีความตั้งใจมายืนรอเพื่อตักบาตรพระสงฆ์ สามารถตักบาตรได้อย่างทั่วถึง

โดยทุกคนที่ออกมาทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาวันนี้ มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรตลอดพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed