สงขลา-ชาวบ้านหมู่ 4 ท่าโพธิ์ อ.สะเดา วอนหน่วยงานรับผิดชอบ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุม

สงขลา-ชาวบ้านหมู่ 4 ท่าโพธิ์ อ.สะเดา วอนหน่วยงานรับผิดชอบ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุม

 


วันนี้ 25 มิถุนายน 2563 หลังจากที่เกิดฝนตกในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา หลายวัน ทำให้เกิดยุงลาย และยุงป่า ชุกชุม ฝนตกทำให้เกิดน้ำขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และยุงป่า ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้เลือดออก เนื่องจากถูกยุงดังกล่าวกัด ชาวบ้านก็ได้แต่วอนร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา กรุณาช่วยนำเครื่องฉีดพ่นหมอกควันมาพ่นฉีดกำจัดยุงลายและยุงป่าให้ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

You may have missed