สงขลา-เกษตรกรสทิงพระได้ เฮ ! เก็บฟักทองวันแรกตามที่วางแผนการปลูกไว้ล่วงหน้าและกำหนดเวลา

สงขลา-เกษตรกรสทิงพระได้ เฮ ! เก็บฟักทองวันแรกตามที่วางแผนการปลูกไว้ล่วงหน้าและกำหนดเวลา

 


เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนพอดี ซึ่งเป็นช่วงฟักทองขาดตลาดราคาพุ่ง กก.ละ 23 บาท วันนี้เก็บฟักทอง 4 ตัน ส่งแม่ค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มารับซื้อถึงสวนในล๊อตแรก รับเงินสดๆกว่าครึ่งแสนไปแล้ว โดยใช้พื้นที่ 8 ไร่ ทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกฟักทองแซมมะละกอและมะพร้าว

นายบัณฑิต เหมือนนอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด ทำ “สวนพอเพียง”ที่หมู่ที่ 2 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ใช้พื้นที่ 8 ไร่ ทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกฟักทอง 1,500 หลุม 3,000 ต้น แซมมะละกอเรดเลดี้และมะพร้าว เริ่มปลูกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 90 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ มีการวางแผนการปลูกล่วงหน้าและกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ตรงกับในช่วงเดือนมิถุนายนพอดีที่เป็นช่วงที่ฟักทองขาดตลาดทุกปี

โดยในวันนี้นายบัณฑิต เหมือนนอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด เจ้าของ“สวนพอเพียง” ได้เฮ !อีก ฟักทองในพื้นที่ใกล้เคียงขาดตลาด แม่ค้าต้องควานหาฟักทองจากพื้นที่ที่มีเกษตรกรปลูกโดยเฉพาะในอำเภอสทิงพระ ของนายบัณฑิตฯ ที่ได้คาดการไว้ล่วงหน้าว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ฟักทองในพื้นที่ใกล้เคียงจะขาดตลาดและราคาจะดี จึงวางแผนการปลูกและกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนพอดี

ทำให้ช่วงนี้ฟักทองราคาพุ่งถึง กก.ละ 23 บาท วันนี้ตั้งเป้าเก็บฟักทอง 4 ตัน โดยระดมคนมาช่วยเก็บ 2 วัน ส่งแม่ค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มารับซื้อถึงสวนในล๊อตแรก โดยใช้พื้นที่ 8 ไร่ ทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกฟักทองแซมมะละกอและมะพร้าว สำหรับผลผลิตฟักทองในครั้งนี้ เมื่อเก็บหมด ฟักทองน่าจะอยู่ที่เกือบ 20 ตัน เป็นเงินประมาณ 300,000 บาท ตามที่ตั้งเป้าไว้

นายบัณฑิต เหมือนนอง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด กล่าวว่า วันนี้มาเก็บฟักทองครั้งแรกพื้นที่ 8 ไร่ 1,500 หลุม วันนี้เก็บ 4 ตัน เพราะแม่ค้าเขาสั่งมา 4 ตัน ฟักทองลูกหัวกิโลกรัมละ 23 บาท ลูกรองลงมาก็ 12 บาท และลูกเล็ก 6 บาท แม่ค้าจากนครศรีธรรมราช มารับซื้อ ตอนนี้ฟักทองราคาดีและราคาสูงมาก เพราะว่าฟักทองขาดตลาด ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก มันขาดตลาดพอดี

มันมาตรงกับของผมที่เก็บวันนี้ ราคาดีทุกปีช่วงนี้ เดือนมิถุนายน ฟักทองจะราคาดีทั้งเดือน เราต้องรู้ ต้องวางแผน ว่าฟักทองจะแพงเดือนไหน ฟักทองปลูกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ใช้เวลาปลูก 90 วัน หลังจากปลูกฟักทอง เราก็จะพักดิน ไว้ปลูกแตงโมหลังฝน สวนผสมผสาน มันมีประโยชน์ เก็บฟักทองเสร็จแล้ว เราก็มาเก็บมะละกอ เก็บมะพร้าว มันได้ทั้งปี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed