สงขลา-วัดดังภาคใต้แจกน้ำ ขนม ข้าวกล่อง วันละ 500 กล่อง บรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าโควิด 19 จะหมดไป

สงขลา-วัดดังภาคใต้แจกน้ำ ขนม ข้าวกล่อง วันละ 500 กล่อง บรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าโควิด 19 จะหมดไป

 

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2563 ที่หน้าวัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี วัดดังของทางภาคใต้ ซึ่งดูแลด้านสาธารณสงเคราะห์ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย ทางคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาได้เปิดโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 เดือนโดยได้กระจ่ายทุกอำเภอโดยมีศูนย์กลางคือวัดที่มีความพร้อมในเขตอำเภอนั้น ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนมารับอาหารจำนวนมาก เช่นอำเภอนาทวีวัดนาทวี อำเภอเมืองสงขลาวัดไทรงรม และอำเภออื่นๆที่ทางคณะสงฆ์ได้เปิดโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วงนี้


และวันนี้ฯทางวัดนาทวีได้จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ขนม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทวี โดยทุกๆวันจะมีเด็ก, ผู้ชาย, ผู้หญิง และผู้สูงอายุ มายืนเข้าแถวรอคิวซึ่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 ทางวัดนาทวี จะทำการแจกน้ำดื่ม ข้าวกล่อง และขนมช่วงเวลาประมาณ 12.30 น.ของทุกๆวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยทางวัดนาทวีจะทำการแจกน้ำดื่ม ข้าวกล่องและขนมทุกๆวันจนกว่าทางเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมโรคโควิด 19 ได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed