เกษตรกรทุเรียนเตรียมเฮ ราคาดี สวนกระแสเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID-19

เกษตรกรทุเรียนเตรียมเฮ ราคาดี สวนกระแสเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID-19

 


ศอ.บต. และผู้จัดการบริษัท ม่านกู่หวาง ฟู้ด จำกัด ลงพื้นที่ ตำบลทรายขาว จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจดูผลผลิตทุเรียน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบหลายด้าน จึงสร้างความกังวลใจต่อเกษตรกร ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากทุเรียนอยู่ในระหว่างออกดอกและผล เพื่อตัด จำหน่ายพร้อมส่งออกในห้วงเดือน กรกฎาคม นี้


นายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้จัดการบริษัท ม่านกู่หวาง ฟู้ด จำกัด เผยว่า ปีนี้ประเทศจีนสั่งออร์เดอร์มาแล้ว 20 ล้านตัน มากกว่าปีที่แล้ว 8 ล้านตัน สวนกระแสเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และคาดว่าผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ จชต. จะมีราคาแพงกว่าปีที่แล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการส่งออกจะส่งในรูปของผลสดเต็มลูกไม่แปรรูป เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน โดยทางบริษัทเตรียมแผนการขยายพื้นที่เพื่อรับซื้อผลทุเรียนวันละ 300 ตัน พร้อมยืนยันว่า ทุเรียนในพื้นที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทางบริษัทจึงวางแผนรับผลผลิตทุเรียนครอบคลุมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรช่วยกันดูแลสวนทุเรียน ตัดแต่งกิ่ง ดูแลดอกและผลให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียน


ขณะที่ ก่อนหน้านี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประชุมหารือเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตไม้ผลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาทางช่องส่งออก จำหน่ายทุเรียนและไม้ผลอื่นๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร


โดยพลเรือตรีตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงกรณีการส่งออกทุเรียนในต่างประเทศ ว่า ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการโรงงานทุเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และอีกหลายแห่ง ซึ่งปีที่แล้วสามารถรับซื้อได้ 12,000 ตัน และปีนี้คาดว่า ประมาณ 20,000 ตัน หรือ 20 ล้านกิโลกรัม ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่า สามารถส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน ยืนยันว่าราคาผลผลิตจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว และมีโอกาสที่จะสูงขึ้นกว่าเดิม

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed