สระแก้ว#ชาวโคกสูงจัดงานประเพณีก่อทรายข้าวเปลือก

*****ก่อพระทรายข้าวเปลือกเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของชาวไทย ที่นำเอาผลผลิตจากอาชีพการทำนานำข้าวเปลือกมาก่อเป็นเจดีย์เพื่อให้สายบุญของชาวพุทธมาร่วมทำบุญหาทุนเข้าวัด

 


*****เมื่อเวลา20.00น.ของคำคืนที่ผ่านมา ณ วัดหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พระครูวาปีสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองจานและเจ้าคณะอำเภอโคกสูง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายวันชัย ไพเราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น พ.ต.กิตติพล พันธรังสี เสธนาธิการหหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา พ.ต.จักรพันธ์ วสนาท ผบ.ร้อยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน 127 กำนัน ผู้ใหญ่ ฝ่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น และชาวไทย-กัมพูชาตามแนวชายแดนมาร่วมงานจำนวนมากในพิธีประเพณีก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกในครั้งนี้


*****พระครูวาปีสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองจานและเจ้าคณะอำเภอโคกสูง กล่าวว่า เนื่องจากสภาพท้องถิ่นของหมู่บ้านหนองจาน เป็นที่ พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงจึงทำให้ไม่มีทรายอยู่ในบริเวณพื้นที่ทำนาใกล้เคียงช่วยกันก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกของชาวตำบลโนนหมากมุ่น จึงเปลี่ยนจากการขนทรายมาเป็นการนำข้าวเปลือกชาวบ้านนำมาบริจาคให้ทางวัดหนองจาน ซึ่งได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อน ว่าจะมีการการก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกในงาน เมื่อถึงวันกำหนดประชาชนก็จะไปทำบุญและก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกร่วมกันเป็นประเพณีสืบทอดกันมานานจากนั้นก็มีการตกแต่งความสวยงามของพระเจดีย์ข่าวเปลือกว่าของใครตกแต่งได้สวยงามกว่ากัน


*****นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง กล่าวว่า การก่อพระทรายข้าวเปลือก ก็มีวิธีดำเนินการเช่นเดียวกัน คือเมื่อถึงวันกำหนดชาวบ้านก็จะนำข้าวเปลือกใส่กระบุงไปวัด แล้วเอาไปเทกองรวมกันในที่วัดจัดไว้เป็นพระเจดีย์ ควบคู่ไปกับการทำบุญ ข้าวเปลือกที่ทางวัดจะนำไปขาย เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยมาใช้จ่ายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนสถานของวัดต่อไป การก่อพระทรายข้าวเปลือก เป็นการทำบุญศาสนาของชาวบ้านด้วยการนำผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ มาร่วมกันบริจาคเพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนา อีกทั้งสร้างนิสัยด้านการบริจาค ความสามัคคีแก่ผู้คนในชุมชน อนิสงส์ถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือก จะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ


*****สำหรับในงานประเพณีก่อพระทรายข้าวเปลือกในครั้งนี้ ได้มีทหารชุดรณรงค์ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ กองพันปฏิบัติการจิตรวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีการแสดงสอดแทรกในความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความสนานโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการกู้ชื่อเสียงทหารกลับคืนมามีแสดงเสียเลือดเสียชีวิตที่ผ่านมาเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ละลึกถึงทหารไทยไว้ในหัวของประชาชนต่อไป

#ภาพ/ข่าว
สมศักดิ์ สารการ รายงาน “