มอบโล่เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะคนดีแห่ง”ตระกูลเตียว”

มอบโล่เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะคนดีแห่ง”ตระกูลเตียว”

 

วิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ประธานชมรมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) มอบโล่เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ ชุมพล ตรังคานนท์ ในฐานะคนดีแห่ง”ตระกูลเตียว” ที่มีไมตรี และความรัก ความผูกพัน กับชมชมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ตระกูลเตียว ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆนี้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed