ศอ.บต. สืบสานประเพณีพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมฟื้นฟูวัดร้างในพื้นที่ จชต.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจได้ตามปกติ

ศอ.บต. สืบสานประเพณีพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมฟื้นฟูวัดร้างในพื้นที่ จชต.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจได้ตามปกติ

 


ที่ วัดปูแหล ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผบ.ฉก.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคให้คงอยู่ ในการนี้ ศอ.บต.ได้ฟื้นฟูวัดปูแหล ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นวัดร้างให้สามารถประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาได้ตามปกติ และให้พระสงฆ์สามารถกลับมาเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่รวมทั้งส่งเสริมฟื้นฟูชาวไทยพุทธรอบพื้นที่วัดให้กลับมาสร้างชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้ดำเนินวิถีชีวิตได้ตามปกติ สามารถนำแนวคิดตามหลักศาสนามาสร้างความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกด้วย


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธ ที่นี่เคยเป็นอาราม เคยเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ประชาชนมาบำเพ็ญ ประกอบศาสนกิจ มาทำบุญ แต่ก็เป็นอันต้องเงียบเหงาเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กลายเป็นวัดที่ไม่มีพระจำพรรษา กลายเป็นวัดร้าง วันนี้ถือเป็นวันปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธศาสนาถูกประกาศขึ้นบนโลกใบนี้ ถือเป็นวันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทางพระพุทธศาสนา

นับแต่นี้ไปหน่วยงานทุกภาคส่วนจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกหลานกลับมาสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด อย่างไรก็ตามศาสนาพุทธจะต้องดำรงอยู่ พุทธศาสนิกชนจะต้องดำรงอยู่ในมาตุภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันดูแลพี่น้องประชาชนตลอดจนฟื้นฟูวัดแห่งนี้ให้กลับคืนและอยู่คู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พบปะและมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวพุทธที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งได้เวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชาร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed