สุโขทัยจัดกิจกรรม MCOT RUN “ วิ่งกันเมาะ@Sukhothai ครั้งที่ 2 นักวิ่งนักท่องเที่ยวครึ่งหมื่นร่วมกิจกรรม (ชมคลิป)

สุโขทัยจัดกิจกรรม MCOT RUN “ วิ่งกันเมาะ@Sukhothai ครั้งที่ 2 นักวิ่งนักท่องเที่ยวครึ่งหมื่นร่วมกิจกรรม

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Fujeh4dAdO8[/embedyt]

วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตรงข้ามวัดพระพายหลวง) ทางจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม MCOT RUN “วิ่งกันเมาะ@Sukhothai ครั้งที่ 2” โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร และประเภท Fun Run ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร โดยผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) นายวิสุทธิ คมวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดร.ฤทธิไกร ทองมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค นายพิพัฒน์ สังข์แก้ว ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียง ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร และนายประสงค์ อุไรวรรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถสิริ สส.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Fun Run ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร


โดยการแข่งขันประเภท Mini Marathon รับถ้วยรางวัล 5 อันดับ แบ่งเป็น ชาย รุ่น 09-16 (อายุ 10-16 ปี) รุ่น Open (รุ่นทั่วไป) รุ่น 30-39 (อายุ 30-39 ปี) รุ่น 40-49 (อายุ 40-49 ปี) รุ่น 50-59 (อายุ 50-59 ปี) และรุ่น Over 60 (60 ปีขึ้นไป) หญิง รุ่น 09-16 (อายุ 10-16 ปี) รุ่น Open (รุ่นทั่วไป) รุ่น 30-39 (อายุ 30-39 ปี) รุ่น 40-49 (อายุ 40-49 ปี) และรุ่น Over 50 (50 ปีขึ้นไป) ประเภท Fun Run รับถ้วยรางวัล 3 อันดับแบ่งเป็น ชาย รุ่น 09-16 (อายุ 10-16 ปี) รุ่น Open (รุ่นทั่วไป) รุ่น 30-39 (อายุ 30-39 ปี) รุ่น 40-49 (อายุ 40-49 ปี) รุ่น 50-59 (อายุ 50-59 ปี) และรุ่น Over 60 (60 ปีขึ้นไป)

หญิง รุ่น 09-16 (อายุ 10-16 ปี) รุ่น Open (รุ่นทั่วไป) รุ่น 30-39 (อายุ 30-39 ปี) รุ่น 40-49 (อายุ 40-49 ปี) และรุ่น Over 50 (50 ปีขึ้นไป) สำหรับโล่และเหรียญรางวัล MCOT RUN “วิ่งกันเมาะ@Sukhothai ครั้งที่ 2” นี้มีต้นแบบมาจากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช บริเวณตรงกลางศิลาจารึกของเหรียญรางวัลมีการเพิ่มตัวอักษรไทยโบราณลงไปด้วย เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นมาของจังหวัดสุโขทัยได้อย่างดีที่เดียว โดยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ทำมาจากหินทรายแป้ง ลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่าทรงกระโจมหรือทรงยอ กว้างด้านละ 35 เซนติเมตร สูง 111 เซนติเมตร จารึกอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย ปี พ.ศ.1835 เรียกศิลาจารึกหลักนี้ว่า จารึกหลักที่ 1 ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


โดยกิจกรรม MCOT RUN “วิ่งกันเมาะ@Sukhothai ครั้งที่ 2” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองมรดกโลกอย่างจังหวัดสุโขทัย พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งที่ถูกวิธี นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รวบรวมของกิน ของใช้ กิจกรรม DIY และงานหัตถศิลป์ฝีมือจากคนสุโขทัย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม จะนำไปสมทบการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

โดยในวันนี้นอกจากนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมายัง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในวันนี้แล้ว ชาวจังหวัดสุโขทัยยังได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ รวมทั้งนักวิ่งที่อยู่ต่างประเทศและนักท่องเที่ยวตางชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกันจำนวนมากด้วย ถือว่าการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ของจังหวัดสุโขทัย และโครงการ MCOT RUN“วิ่งกันเมาะ@Sukhothai ประสบความสำเร็จ ในกิจกรรมการกุศลและเชิญชวนเที่ยวจังหวัดสุโขทัย


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย