สระแก้ว-มอบบ้านตามโครงการกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลัง มอบเด็กอดิรัตน์ (ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดข่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปกครอง

สระแก้ว-มอบบ้านตามโครงการกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลัง มอบเด็กอดิรัตน์ (ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดข่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปกครอง

 


*****เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันนี้ ณ บ้านเลขที่ 198 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้นางสาววงเดือน สีทา ผู้ดูแลเด็กชายอดิรัตน์ วิมล โดยมีนายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี กิตติวัฒน์ ยิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว พ.ต.อ.สรวัชร์ ศรีบุตตะ ผกก.สภ.โคกสูง นายสมคิด อินตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านๆลฯ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอ และนายบุญช่วย วิมล อายุ 57 ปี่นางสาววงเดือน สีทา ผู้ดูแลเด็กชายอดิรัตน์วิมล ผู้ได้รับการช่วยเหลือ ในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ป่วยในครั้งนี้


*****นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง กล่าวว่า สำหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน ตามโครงการกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลัง จังหวัดสระแก้ว และส่งมอบบ้านในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นางสาววงเดือน สีทา อายุ ๔๙ ปีบ้านเลขที่๑๙๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้มายื่นคำร้อง ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกสูง ขอให้ช่วยเหลือในการทำห้องปลอดเชื้อให้กับ เด็กขายอดิรัตน์ วิมล อายุ ๒ปี หลานซึ่งบุตรชายของนางสาวน้องนุช วิมล บุตรสาว เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่อายุได้ประมาณ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี มีการผ่าตัดบริเวณหน้าท้องเพื่อใช้ในการขับถ่าย ทำให้ต้องได้รับ การดูแลรักษาเป็นอย่างดี อำเภอโคกสูง จึงได้ลงไปตรวจเยี่ยม พบว่าในครอบครัว ของ นางสาววงเดือน สีทา อาศัยอยู่ด้วยกัน ทั้งหมด 8 คน ดังนี้

๑ นายบุญช่วย วิมล อายุ ๕๗ปี สามี อาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน ๒, นางสาววงเดือน สีทา ผู้ขอรับการช่วยเหลือ ดูแลหลาน ๓ นางสาวน้องนุช วิมล อายุ ๒๕ปีปัจจุบัน รับจ้างรายได้ต่อเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท มีบุตร จำนวน ๓ คน ด.ช.ปราโมทย์ วิมล อายุ ๖ปี ด.ช.ณวัฒน์ วิมล อายุ ๕ปี และด.ช.อดิรัตน์ วิมล อายุ ๒ ปี ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ .ดช.เชี่ยวชาญ วิมล อายุ 11 ปี หลาน สำหรับ ด.ช.อดิรัตน์ วิมล ปัจจุบัน รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลปกเกล้าจันทบุรีมีภาระค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางพาไปรักษาตัว ครั้งละ 4,000 บาท อำเภอโคกสูง จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัดสระแก้ว และได้รับอนุมัติเงินตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท และมีผู้ประสงฆ์ร่วมบริจาค เพิ่มเติม 5,000 บาท เป็นค่าวัสดุ ส่วนค่าแรงงาน อบต.หนองแวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก ฉก.ตาพระยา ร่วมกันสร้างจนสำเร็จ


**** นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ เด็กชายอดิรัตน์ วิมล ตามโครงการกองทุน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลังสืบเนื่องจากที่ได้มีโอกาสออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือจากส่วนราชการอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือในการดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ เกี่ยวกับที่อยู่ อาศัยซึ่งมีสภาพเสียหายชำรุดทรุดโทรม สภาพของบ้านไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่สามารถป้องกัน แดด ลม ฝน และสัตว์มีพิษต่างๆ ได้

นอกจากนี้ ยังเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยในครอบครัว จึงได้ดำเนินการ “โครงการกองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลัง จังหวัดสระแก้ว”ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ยากไร้ มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อม ที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ขอฝากให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนร่วมกัน ในการนี้ กองทุนเงิน ๑๐ บาท ช่วยบน ๑๐ หลัง จังหวัดสระแก้ว เพื่อมาสนับสนุนบริจาคเดือนละ 10 บาท ให้กับทางอำเภอทั้ง 9 อำเภอเพื่อนำไปสมทบทุนกับจังหวัดเพื่อนำมาเป็นงบประมาณในการปรับปรุงชอมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ร้องขอมาดังกล่าว

 

# ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ สระแก้ว รายงาน#

You may have missed