ชุมพร – เปิดถนนประชารัฐ อบต.วางงบซื้อวัสดุชาวบ้านร่วมมือทำถนนราษฎร์ปรีชา ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ

ชุมพร – เปิดถนนประชารัฐ อบต.วางงบซื้อวัสดุชาวบ้านร่วมมือทำถนนราษฎร์ปรีชา ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ

 

วันนี้ (25 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่บ้านเนินคีรี หมู่ 14 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ปรีชา ซึ่งเป็นถนนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างขึ้น ความยาว 1,190 เมตร กว้าง 4 เมตร จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,065,000 บาท ซึ่งดำเนินการกันในรูปแบบการจัดซื้อวัสดุ และใช้แรงงานจากประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้ามมาร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ถนนสายนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมาก เมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว พี่น้องประชาชน ชาวบ้านแถวนี้ได้เสียสละที่ดิน เสียสละแรงงานตนเอง ด้วยการขุดถนนขึ้นมา เพื่อที่จะใช้สัญจรไปมา ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ตั้งงบประมาณสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 1 กิโลเมตรกว่า ซึ่งถ้าเป็นการสร้างปกติจะใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท แต่เนื่องจากเป็นถนนที่พี่น้องประชาชนช่วยกันสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและพี่น้องประชาชนก็ได้ตกลงกันว่าทาง อบต. จะซื้อเฉพาะวัสดุ ส่วนเรื่องงานก็จะให้พี่น้องประชาชนร่วมกันทำถนนเส้นนี้ขึ้นมาจนสำเร็จ ประหยัดงบประมาณไปได้ 1 ล้านกว่าบาท ใช้ค่าวัสดุประมาณ 2 ล้านเศษเท่านั้น ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชน “ราษฎร์ รัฐสามัคคี” เพราะพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใช้แรงงานก่อสร้างถนน เป็นตัวอย่างที่ดีมาก แล้วคิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับโครงการพัฒนาอื่นๆ อีกหลายโครงการในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ และยังเป็นตัวอย่างของจังหวัดชุมพรด้วย

ด้าน นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เปิดเผยว่า ถนนสายนี้ในอดีตได้เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2526 โดยมี พระครูสุธรรมประกาศ เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เจ้าอาวาสวัดเทพประดิษฐาราม (วัดหนองเรือ) และ นายปรีชา ภูมิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวและช่วยกันขุดถนนโดยใช้แรงงานคน ซึ่งใช้เวลาขุดถนนในช่วงตอนกลางคืน โดยใช้เครื่องปั่นไฟเป็นแสงสว่าง นับหลายสิบคืนเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ และพร้อมใจตั้งชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนสายราษฎร์ปรีชา เพื่อเป็นเกียรติคุณแก่ นายปรีชา ภูมิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นถนนลูกรัง และถนนหินคลุกเรื่อยมา เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศ ฝนตกหนักบ่อยครั้ง ทำให้ได้รับความเสียหายชำรุดเป็นหลุมบ่อ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด

“โครงการนี้เป็นการ แก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยข้อจำกัดของงบประมาณที่เรามี โดยตำบลท่าข้าม มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาที่จะให้เราเข้าไปดูแล ซึ่งเราก็ไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด ในทุกๆ เรื่อง แต่เราก็พยายามใช้งบประมาณที่เรามีอยู่แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ซึ่งที่เราทำได้และเห็นผลกันจริงๆ ว่ามีประโยชน์ก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน โครงการก่อสร้างโดยทั่วไปถ้าจ้างโดยวิธีจ้างเหมา มันจะมีค่าแรงอยู่ 33.8 เปอร์เซ็น ของบประมาณ แต่ถ้าเราสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ได้ โดยอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วก็จะปฏิบัติงานได้ เราก็จะได้งานเพิ่มขึ้น เหนืออื่นใดก็คือได้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน เขาได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ และเห็นกระบวนการในการทำงาน ทุกคนจะได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของถนนร่วมกัน และมีความภาคภูมิใจ พร้อมช่วยกันดูแลสาธารณะประโยชน์ที่เรามี ซึ่งเราทำได้ราษฎรกับรัฐคุยกันอย่างเข้าใจ ทำให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์” นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ กล่าว

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพรร 0818923514

You may have missed