ประจวบคีรีขันธ์-รอง.ผบ.ฉก.จงอางศึกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและบำรุงขวัญกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

ประจวบคีรีขันธ์-รอง.ผบ.ฉก.จงอางศึกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและบำรุงขวัญกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

 

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2563  พ.อ.ธีรยุทธ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึกได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสร้างขวัญกำลังใจในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563พร้อมมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติภารกิจให้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจร่วมประชารัฐบ้านไร่เครา หมู่6. ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ชายแดนไทย – เมียนมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับชั้นพร้อมรับฟังการปฏิบัติงานของหน่วยในห้วงที่ผ่านมาและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังได้สอบถามความเป็นอยู่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง รวมทั้งประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เวณจุดตรวจร่วมประชารัฐ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เป็นนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำให้มีการบูรณาการ ด้านการข่าวกับหน่วยงาน ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างจริงจัง และเป็นระบบ ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำกำลังพล ห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ เช่น กลุ่มขบวนการค้าสินค้าหนีภาษี, ขบวนการค้ามนุษย์ ขบวนการค้ายาเสพติดและอาวุธสงคราม ให้ปราบปรามเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององกรค์

นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

You may have missed