กรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ท่านใหม่ (ชมคลิป)

กรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ท่านใหม่ (ชมคลิป)

กรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ท่านใหม่

 

 

**เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 พลเรือโท พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้กับ พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ก่อนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ออกจากราชการไปเป็นนายทหารนอกราชการ สังกัด สป. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงและข้าราชการสังกัดกรมอู่ทหารเรือเข้าร่วมในพิธี ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**พลเรือโท พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก กล่าวว่า ขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนทำให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดมา และตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ นั้น ท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และผ่านตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญในระดับต่างๆ มากมาย จึงขอให้กำลังพลทุกนาย สนับสนุนและให้การร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถทำให้ กรมอู่ทหารเรือ และกองทัพเรือเจริญรุ่งเรืองต่อไป

**กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเรือ อากาศยาน ยานรบ และอุปกรณ์การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งกำลังพัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้อง และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ภาพข่าว : เจี๊ยบโฟกัส 082-531-3717