บริษัทฯสร้างโซล่าฟาร์ม 300 ล้านของสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเทศบาล อ้างผลการรังวัดแนวเขตสร้างโครงการในพื้นที่ อบต.

บริษัทฯสร้างโซล่าฟาร์ม 300 ล้านของสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเทศบาล อ้างผลการรังวัดแนวเขตสร้างโครงการในพื้นที่ อบต.

บริษัทฯสร้างโซล่าฟาร์ม 300 ล้านของสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเทศบาล อ้างผลการรังวัดแนวเขตสร้างโครงการในพื้นที่ อบต.

วันที่ 17 มิถุนายน น.ส.สิตานันท ยิ่งยง ปลัดเทศบาลตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทบูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่มูลค่า 300 ล้านบาท ในพื้นที่ 56 ไร่ ที่ชุมชนดอนโพธิ์ โดยมีสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัดเป็นผู้รับผลประโยชน์บางส่วนจากค่ากระแสไฟฟ้าที่จำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามแนวทางของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการประกอบกอบกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ทำหนังสือยื่นอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จากการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ควบคุมอาคาร 2522 ได้ปิดประกาศตามเอกสาร ค.4 และ ค.9 เพื่อให้ผู้ประกอบการห้ามใช้อาคาร หรือ ให้บุคคลใดเข้าใช้อาคารที่อาจเป็นอันตรายและขอให้บริษัทบูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน) นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นให้เทศบาลตามที่กำหนด เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หลังจากอ้างว่าที่ดินทั้งแปลงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)บางสะพาน โดยเทศบาลจะรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ระดับจังหวัดภายใน 60 วัน

น.ส.สิตานันท กล่าวว่า โครงการดังกล่าวบริษัทบูรพาฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ แต่ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่ได้ยื่นเอกสารการก่อสร้าง ผ่านเทศบาลเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดตามมาตรา 48 พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน โดยเทศบาลต้องจัดทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่และนำเข้าสู่การพิจาณาของสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจการ รวมทั้งกำหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีรายปี สำหรับปัญหาที่มีการยื่นอุทธรณ์ทราบว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นของภรรยาอดีตผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อยที่ถูกไล่ออกจากการทุจริตยักยอกเงินค่ากระแสไฟฟ้า 3.7 แสนบาท ได้จ้างช่างวัดเอกชนมาดำเนินการรังวัดแนวเขต ทำให้บริษัทฯยกเป็นข้ออ้างว่าที่ดินในโครงการฯอยู่ในเขต อบต. และห่างจากเขตเทศบาล 140 เมตร ขณะที่เทศบาลตำบลบางสะพานจะยื่นหลักฐานให้กรรมการอุทธรณ์ระดับจังหวัดพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยไทยกำหนดแนวเขตสุขาภิบาลเดิมเพื่อโต้แย้ง

///////////

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com